Categories
Melo detektorius

Ką verta žinoti apie Ryšių reguliavimo tarnybos demagogiją dėl 5G

Home » Melo detektorius » Ką verta žinoti apie Ryšių reguliavimo tarnybos demagogiją dėl 5G

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1167693/rysiu-reguliavimo-tarnyba-teikia-paaiskinimus-apie-5g-ka-reikia-zinoti

Europos Komisija atkreipia dėmesį, kad Europos Sąjungoje galioja aukščiausi pasaulyje vartotojų apsaugos standartai, visuomenės sveikatos apsaugai bei piliečių saugumui teikiama pirmenybė ir kad tokie patys aukščiausi saugumo standartai taikomi ir naujai e. ryšių technologijos kartai.

Įžūlus melas. JAV ir ES standartai yra bene liberaliausi pasaulyje. Tarybų Sąjungoje buvo 100 kartų griežtesni saugumo standartai, taip iki šiol yra Lenkijoje ir buvo Lietuvoje iki 2015 m., kai ministrė R. Šalaševičiūtė padidino leistinas nuodijimo ribas 10 kartų. 2020-03-04 ministras A. Veryga leistinas elektromagnetinės taršos ribas padidino dar 10 kartų.

Beje sovietinės ribos nebuvo iš lubų paimtos. Buvo atliekami eksperimentai ne tik su gyvūnais, bet ir su žmonėmis. Čia yra sudėti 2012 m. išslaptinti JAV CŽV archyvo dokumentai: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp88b01125r000300120003-8

5G nėra išskirtinė technologija, tai tos pačios 4G technologijos standarto naujesnė versija, kuri savo techniniais sprendimais užtikrina didesnę duomenų perdavimo spartą, mažesnę signalo perdavimo delsą ir galimybes aptarnauti daugiau naudotojų vienu metu. Tai suteikia galimybę nuotoliniu būdu teikti daugiau pažangių paslaugų ir sprendimų įvairiose srityse, tokiose kaip sveikatos priežiūra, energetika, transportas ar švietimas.

Lietuvoje nieko to nereikia, visur yra kabeliai, kurių duomenų perdavimo sparta dešimtimis kartų didesnė, mažesnė signalo perdavimo delsa bei galimybės aptarnauti iš esmės neribotą kiekį naudotojų vienu metu. O kaimo vietovėse, kur nėra kabelių, artimiausiu metu 5G nieko gerinti nesiruošia.

Numatoma, kad 5G (ir būsimi 6G) radijo ryšio tinklai, ypač veiksiantys aukštesnėse radijo dažnių juostose, naudos daug mažesnės galios stotis su išmaniosiomis antenomis, kurios užtikrins daug geresnę aprėptį ir didesnę ryšio spartą, lyginant su dabartinėmis sistemomis. Svarbus vaidmuo numatomas ir mažos aprėpties stotims, kurios bus mažiau matomos ir skleis mažesnę elektromagnetinę spinduliuotę. Jos iš esmės panašios į mums gerai pažįstamus, plačiai namuose, įstaigose, biuruose, viešosiose erdvėse naudojamus „WiFi“ įrenginius.

Gerai, kad bus naudojamos daug mažesnės galios stotys su išmaniosiomis antenomis. Galima bus sugrįžti atgal į sovietinį 0.1 W/m2 lygį. Ar nebuvo ką tik padaryta atvirkščiai: pakelta iki 10 W/m2? Kam to prireikė?

Ir vėl loginis klaidinimas – dviprasmybė. Galingumas tai bus mažesnis, o kaip dėl atstumo?
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ITU-Report-EMF-Limits-on-5G.pdf

Mažųjų celių galingumas bus apie 5W, o standartinis tai WiFi 0,1W

Loginis klaidinimas – populiarumo argumentas. Tai, kad „WiFi“ įrenginiai yra mums gerai pažįstami ir plačiai naudojami namuose, įstaigose, biuruose, viešosiose erdvėse, nereiškia, kad jie nėra kenksmingi. Čia yra sudėta daugybė nuorodų į kitų mokslininkų patvirtintus mokslinius darbus rodančius, kad WiFi ryšys taip pat yra kenksmingas:

https://ehtrust.org/science/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/
Beje, mes WiFi bent jau galime išjungti arba nenaudoti. O mažosios celės bus statomos prie pat namų, biurų, stotelių ir dar supaprastinta tvarka be detalių leidimų ar sutikimų.

5G yra naujos kartos mobiliojo tinklo technologija, perduodama nejonizuojančiomis radijo bangomis, todėl neįmanoma, kad ji virusui darytų kokį nors poveikį.

Melas, yra šimtai tyrimų dėl nejonizuojančios radiacijos poveikio imunitetui. Jei prieš tai minėti sovietiniai moksliniai faktai kažkodėl atrodo pasenę, tai yra ir šiuolaikiniai, pvz.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14582420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20857454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406447

Dabartinės mokslinės žinios, viešai skelbiamos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)

PSO iš tiesų yra farmacijos ir vakcinų kompanija, nes didžiąja dalimi yra finansuojama privačių fondų, tokių kaip Bill & Melinda Gates Foundation. Kurie yra tuo pat metu farmacijos kompanijų ir vaistų bei vakcinų patentų akcininkai arba savininkai
https://www.who.int/about/finances-accountability/reports/mtr_18-19_final.pdf

ES nustatytos griežtos elektromagnetinių laukų ribos, vadovaujantis Tarptautinės apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP)

ICNIRP dar viena korumpuota, pati save pasiskelbusi, prieš nieką oficialiai neatsakinga, nevyriausybinė įstaiga.
Keletas išsamių tyrimų:
https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/


How ICNIRP, AGNIR, PHE and a 30 year old political decision created and then covered up a global public health scandal


Jie kasmet, be konkurso gauna finansavimą iš EU Programme for Employment and Social Innovation (beje, šis fondas neturi nieko bendro su rūpinimusi žmonių sveikata, jei tai nepaliečia pačių industrijos darbuotojų), bet šiemet pirmą kartą nuo 1998 teikėsi atnaujinti gaires, kurios irgi vadinamos Elektromagnetinių laukų poveikio apribojimo (ne didinimo) gairėmis.
ICNIRP RF EMF GUIDELINES 2020