Išplėstinė peticija v1

Išplėstinė peticija dėl 5-tos kartos judriojo ryšio technologijos diegimo stabdymo
Šiuo dokumentu yra papildomos peticijos dėl 5G ryšio technologijos diegimo stabdymo.


Peticijos tekstas, glausta įžanga

 • Įstatymas buvo priimtas skubotai, išvengiant įstatymų leidžiamosios institucijos kontrolės, neatsižvelgiant į visuomenės nuomonę, teikiant pirmenybę interesų grupių gerovei ir neatsižvelgiant į galimą grėsmę žmonių, gyvūnų, bei vabzdžių sveikatai ar gyvybei.
 • Prie senesnių normų Lietuvoje puikiai veikia ryšių infrastruktūra ir yra viena iš šalių pasižyminti tankiausiu ryšio padengimu ir interneto sparta tarp ES šalių.
 • Netgi prie 10 kartų griežtesnių normų, kurios buvo iki ministrės R. Šalaševičiūtės 2015 metų, Lenkijoje iki šiol puikiai veikia 4G ryšys.
 • LR SAM neva remiasi Europos Tarybos, SCENIHR rekomendacijomis, kurios nebėra nuo 2015 metų. Dabar vadinama SCHEER mikrobangų poveikio žmonių sveikatai nėra svarsčiusi. Poveikį gamtai svarsčiusi SAM, neva remiasi Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP), kuri yra pavadinimo neatitinkanti, industrijos (kurią turėtų reguliuoti įsteigta), korumpuota, nevyriausybinė organizacija, kaip ir ją palaikanti PSO.
 • Nėra paviešinti asmenys dalyvavę LT tarpinstitucinėje darbo grupėje, jų posėdžių įrašai ir interesų konfliktų deklaracijos.

Reikalaujame:

 1. Nedelsiant atšaukti LR SAM įsakymą Nr. V-284, 2020-03-04 dėl leistinos nejuonizuojančios spinduluotės ribų didinimo.
 2. Grąžinti atgal iki 2015m buvusius, tarybinių mokslininkų nustatytus apribojimus, atliekant eksperimentus su gyvūnais bei žmonėmis ir Lenkijoje iki šiol veikiančius 0.1 W/m2.
 3. Sustabdyti visus su 5G diegimu susijusius darbus be galimybės pratęsti, kol nebus atliktas igalaikio poveikio žmonėms ir gamtai tyrimas ir surengtas referendumas dėl tolesnio 5G diegimo.
 4. Kreiptis į ET, kad būtų atliktas išsamus SCHEER veiklos tyrimas, dėl galimos korupcijos. Remiantis žemiau pateikta informacija ir tarptautiniu žurnalistų tyrimu 5G How much is safe?
 5. Kreiptis į ET, kad būtų nurauktas ICNIRP, IARC, WHO finansavimas, nes tai yra korumpuotos organizacijos, atstovaujančios farmacijos, vakcinų, telekomunikacijų bei kitokių industrijų, bet ne žmonių interesams.
 6. Pradėti ikiteisminį tyrimą tarptautiniu mąstu dėl galimai nusikalstamos ICNIRP, IARC, WHO, bei Europos Komisijos (ypatingai Dr. Arūno Vinčiūno) veiklos, slepiant nuo visuomenės bei iškreipiant mokslinius faktus, ir tokiu būdu kėsintis į žmonių sveikatą ir/ar gyvybę.

Detalus tekstas

15min rašo – „Nustatėme tokias elektromagnetinio lauko intensyvumo leidžiamas vertes, kokias rekomenduoja tarptautinės organizacijos, ir tokias, kokias taiko pavyzdžiui, Austrija, Prancūzija, Vokietija ir kitos šalys. Atsakingai noriu pabrėžti, kad pokyčių žmonėms baimintis tikrai nėra dėl ko, nes apskaičiuojant šias ribines vertes, jau taikytas apie 50 kartų didesnis už rekomenduojamą atsargos rodiklis. Kitaip tariant, paliktas žymus saugiklis“, – sako A.Šešelgis. 15min – Lietuvoje jau padidintos leistinos elektromagnetinės spinduliuotės normos

Žemiau bus pateikti įrodymai, kad viceministras A.Šešelgis turi atsakyti už savo žodžius, nes remiantis įvairiais moksliniais tyrimais apšvitos saugumo atsarga siekia vos kelis kartus, galimai atsargos jau seniai nebėra, ar netgi yra viršytos “saugaus” švitinimo ribos:

Koyama et al. 2016 Šis tyrimas įrodė tik trumpalaikio poveikio nebuvimą ir taip negyvoms ląstelės jis nieko neįrodo dėl ilgalaikių tokio švitinimo pasekmių gyvam organizmui. Buvo naudota maksimali leistina 10 W/m2 spinduliuotė, nebuvo taikytas apie 50 kartų didesnis už rekomenduojamą atsargos rodiklis.

Žmogaus ragenos epitelio (HCE-T) ir žmogaus lęšio epitelio (SRA01 / 04) ląstelės, gautos iš žmogaus akies, 24 valandas buvo veikiamos 60 gigahercų (GHz) milimetro bangos ilgio spinduliuote. Ląstelėse, veikiančiose 60 GHz milimetro bangos ilgio spinduliuotei esant 1 mW / cm2, statistiškai reikšmingo mikronuklelio (MN) dažnio padidėjimo nebuvo, palyginti su fiktyviai veikiamomis kontrolėmis ir inkubatorių kontrolėmis. Ląstelių, apdorotų bleomicinu 1 valandą, MN dažnis davė teigiamą kontrolę. Kometos tyrimas, naudojamas aptikti DNR grandinės pertraukas ir šilumos šoko baltymo (Hsp) raišką, taip pat neparodė statistiškai reikšmingo poveikio. Šie rezultatai rodo, kad milimetro bangos ilgio radiacija neturi įtakos genotoksiškumui žmogaus akių ląstelėse.


Kojima et al. 2009 60 GHZ 475 W/m2 30 minučių, t.y. kaip tik su rekomenduojama 50 kartų didesne nei leistina apšvita atsargai.
60 GHZ 18980 W/m2 6 minučių su dviem skirtingo kryptingumo antenom. Būtų geriau, jei tyrimas atliktas trumpesniais pulsais ir 10 * 1000 *50 = 500000 W/m2 t.y. maksimalia leistinais trumpalaikiais pulsais su rekomenduojama 50 kartų atsarga. Bet, turint omenyje, kad pagal 2020m ICNIRP gaires SAM jau gali sugalvoti dar 5 kartus padidinti apšvitą darbo aplinkoje, o vidurkį skaičiuoti ne 6 o 30 minučių, tai yra pats tas. Kai vidurkis 30 min tai 6 min yra tik trumputis pulsas

Pagrindinis tyrimo rezultatas (atsižvelgiant į autorių)
Trys antenos padarė įvairius vokų ar akių vokų pažeidimus. Jie visi sukėlė akių vokų terminį nudegimą, kuris galiausiai paveikė akispūdį. Labiausiai pakartojami sužalojimai be lygiagrečios vokų edemos ir ragenos išsausėjimo (tai taip pat gali sukelti ragenos epitelio pažeidimą) buvo padaryti naudojant „phi6“ objektyvo anteną: šešias minutes veikiant ragenos paviršiaus temperatūra pakilo (pasiekė 54,2 +/– 0,9 ° C). ) plius ragenos edema ir epitelio ląstelių praradimas. Be to, mitozinės ląstelės atsirado akių lęšio epitelio vyzdžio srityje. Taip pat pasireiškė priekinis uveitas, dėl kurio atsirado ūminė miozė, padidėjo paūmėjimai (kaip akių uždegimo žymeklis) ir rainelės kraujagyslių išsiplėtimas arba kraujagyslių nutekėjimas.
Šie duomenys rodo, kad trijų tipų milimetrų bangų antenos gali sukelti įvairaus tipo ir lygio šiluminius sužalojimus. Milimetrinių bangų sukeltas šiluminis poveikis gali prasiskverbti po akies paviršių.

50 kartų atsaugumo rodiklis turi būti skaičiuojamas nuo tokio radiacijos lygio kai jau tikrai nebekenkia, o ne nuo tokio kai sukeliami siaubingi sužalojimai.

LR SAM pagrindinė užduotis yra rūpintis Lietuvos Respublikos piliečių sveikata, o ne tenkinti telekomunikacines paslaugas teikiančių įmonių interesus. Yra atlikta daugybė eksperimentų ir tyrimų, įrodančių nejonizuojancios spinduliuotės neigiamą poveikį gyvūnams ir žmonėms. Nepaisant to ryšių bendrovės, pasinaudodamos nesąžiningų mokslininkų ir korumpuotų organizacijų ir netgi LR SAM pagalba vis dar neigia –

Lietuvoje taikomos elektromagnetinės spinduliuotės normos suvienodintos su rekomenduojamomis autoritetingų tarptautinių organizacijų, išlaikant svarų atsargos rodiklį. Iki šiol mūsų šalyje galiojusios ribinės vertės buvo vienos žemiausių Europoje, rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime spaudai.

Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (I dalis)
Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (II dalis)
How ICNIRP, AGNIR, PHE and a 30 year old political decision created and then covered up a global public health scandal

SCHEER

Sveikatos apsaugos viceministro Algirdo Šešelgio teigimu, Lietuvoje iki šiol galiojusioje higienos normoje elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės gyvenamojoje aplinkoje buvo iki 10 kartų žemesnės, nei rekomenduojamos Europos Tarybos (ET), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) bei Europos Komisijos Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR).
Skaitykite daugiau: 15min – Lietuvoje jau padidintos leistinos elektromagnetinės spinduliuotės normos

Tai yra loginis klaidinimas – autoriteto argumentas. Pirmiausia, jei taip teigia autoritetingos įstaigos neįrodo, kad tai yra tiesa.
Europos Tarybos (ET) rekomendacijos neturi privalamojo pobūdžio. Sveikatos apsaugos viceministras turi pirmiausia atstovauti Lietuvos Respublikos piliečių interesams sveikatos apsaugos, saugumo ir gerovės srityse.
Kokios būtent ET rekomendacijos? Vienintelę panašią pavyko rasti, nuo 1999m neatnaujintą, TARYBOS REKOMENDACIJA dėl elektromagnetinių laukų poveikio visuomenei ribojimo.
Bet tai yra poveikio ribojimo, o ne didinimo rekomendacija. LR SAM privalo pateikti kokios ET rekomendacijos pagrindu padidino poveikio ribas.

SCENIHR rekomendacijomis, kurios nebėra nuo 2015 metų. Dabar vadinama SCHEER labai abejotino autoriteto organizacija. Tarptautinė žurnalistų grupė atliko išsamų SCHEER, ICNIRP, WHO ir IARC korupcinių ryšių su industrija, kurią neva kontroliuoja, tyrimą – Radiation authorities rely on controversial group for safety advice.
Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (I dalis)
Visuomenė prieš telekomunikacijų bendroves. Veiksmai siekiant užkirsti kelią 5G įgyvendinimui (II dalis)
Taip pat yra panašūs straipsniai Lietuvių kalba Elektromagnetinės spinduliuotės saugumo klausimais institucijos remiasi kontraversiškų mokslininkų grupių nuomone

SCHEER mikrobangų poveikio žmonių sveikatai nėra svarsčiusi. LR SAM turėtų pasidomėti už ką tiesų ta organizacija gauna pinigus? Jeigu jie būtų tinkamai atlikę savo darbą, ar reikėtų įvairių peticijų ir protestų? Ar tikrai ji rūpinasi mūsų apsauga nuo grėsmių?

SCHEER Poveikį gamtai svarstė labai atmestinai 2018m.
SCHEER – Statement on emerging health and environmental issues (2018)
4.4 Potential effects on wildlife of increases in electromagnetic radiation
References (Galimas elektromagnetinės radiacijos padidėjimo poveikis laukinei gamtai
Nuorodos)

 1. Nebeveikianti nuoroda į Naujosios Zelandijos dokumentą
 2. Aertsa S., Wiart J., Martens L., Joseph W. (2017). atliktų EMF matavimų tyrimas Tik matavimai, nieko apie tai kaip tai veikia gamtą.
 3. Pall M.L. (2018). Wi-Fi is an important threat to human health Labai rimtas tyrimas apie Wi-Fi pavojų žmonėms, bet prie ko čia laukiniai gyvūnai? Wi-Fi dažniausiai naudojamas patalpose.
 4. Di Ciaula A. (2018). Towards 5G communication systems: Are there health implications? Dokumente rašoma “Norint geriau ir savarankiškai ištirti RF-EMF ir ypač MMW poveikį sveikatai, reikalingi papildomi tyrimai. Tačiau turimų išvadų atrodo pakanka, kad būtų galima parodyti biomedicinos poveikį, reikalaujantį atsargumo, apibrėžti paveiktus asmenis kaip potencialiai pažeidžiamus ir persvarstyti esamas ribas. Pakankamos žinios apie patofiziologinius mechanizmus, siejančius RF-EMF poveikį sveikatai rizika taip pat turėtų būti naudinga dabartinėje klinikinėje praktikoje, ypač atsižvelgiant į įrodymus, rodančius, kad išoriniai veiksniai yra svarbūs vėžio rizikos veiksniai ir laipsniškas neužkrečiamųjų ligų epidemiologiniam augimui.Puikus nusikalstamo SCHEER pareigūnų aplaidumo pavyzdys. Akivaizdu, kad neva ET rekomenduojamos žmonių švitinimo normos iš tiesų yra pavojingos. Bet vėl, nieko apie laukinę gamtą.
 5. Russell C.L. (2018). 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications Profesorė Russell rašo “Atsargumas įvedant šią naują technologiją yra griežtai nurodomas.” Išvada “Nors 5G technologija gali teigti daug neįsivaizduojamos naudos, ​​taip pat vis labiau akivaizdus, kad reikšmingas neigiamas poveikis jei tai plačiai diegiama, gali atsirasti pasekmių žmonių sveikatai ir ekosistemoms. Dabartiniai radijo dažnio spinduliuotės bangų ilgiai, kuriais mes veikiame atrodo, kad veikia kaip toksinas biologinėms sistemoms. 5G diegimui yra būtinas Moratoriumas, taip pat nepriklausomos sveikatos ir aplinkos patariamosios tarybos sukūrimas , kuriose būtų priklausomi mokslininkai, tiriantys biologinį poveikį ir radijo dažnio spinduliuotės apšvitos lygį. Tinkama dabartinės rinkos reguliavimo politika ir būsimai telekomunikacijų iniciatyvai reikės atidesnių rizikos žmonių sveikatai, aplinkos sveikatai, visuomenės saugumui, privatumui, saugumas ir socialinėms pasekmėms įvertinimas. Visuomenės sveikatos taisyklės reikia atnaujinti, kad atitiktų tinkamą nepriklausomą mokslą su biologinio poveikio standartų priėmimas prieš tolimesnį 4G arba 5G technologijos diegimą.
  Atsižvelgiant į dabartinius mokslus, galima daryti išvadą, kad trūksta atitinkamų poveikio standartų, remiantis žinomu biologiniu poveikiu ir tyrimų spragomis, turime sumažinti RF EMR poveikį ten, kur tai įmanoma. Įstatymai ar politika, ribojantys visišką mokslo ir mokslo vientisumą dėl belaidžio ryšio technologijų ar kitokio toksiško poveikio atsižvelgiant į poveikio bendruomenės sveikatai ir aplinkai turėtų būti pakeisti, kad būtų galimas objektyvus, nešališkas ir kupinas atsargumo mokslas, skatinantis reikalingą visuomenę politika ir reguliavimą. Klimato kaita, frakinimas, toksiški teršalai ir mikrobangų spinduliuotė iš belaidžių įrenginių turi kai ką bendro su rūkymu. Yra daug neigimo ir dėl painiavos pavojaus sveikatai ir aplinkai, kartu su pramonės reikalavimu pateikti absoliučius įrodymus prieš pradedant reguliavimo veiksmus (Frentzel-Beyme, 1994; MichaelsMichaels, 2008). Yra daugybė pamokų, kurių neišmokome įvedus naujas medžiagas, kurios vėliau tapo kenksmingais aplinkai teršalais, nepaisant įspėjamųjų mokslininkų ženklų (Gee, 2009). Šių įprastų teršalų keliamos grėsmės ir toliau smarkiai kenkia mūsų tautos sveikatai ir gerovei. Mes dabar priimame juos kaip progreso kainą. Jei nesiimsime atsargumo priemonių, bet lauksite neabejotino žalos įrodymo, ar tuomet bus per vėlu kai kuriems iš mūsų ar visiems mums?”
  Akivaizdu, kad SCHEER grupė net neskaitė dokumento, kitaip nebūtų pridėję prie nuorodų. Dar verta paminėti, kad visuomenei buvo teigiama, kad 2G ryšys yra saugus, bet jau yra įrodyta, kad jis tikrai sukelia vėžį Ramazzini Institutas (Falcioni et al. 2018). Visuomenei buvo teigiama, kad 3G ryšys yra saugus, bet jau yra įrodyta, kad jis tikrai sukelia vėžį JAV Nacionalinė Toksikologjos Programa (NTP 2018a and b). Turint omenyje, kad 4G ir 5G ryšys naudoja dar didesnius spinduliuolės dažnius ir žymiai daugiau dažnių juostų yra visos prielaidos manyti, kad jie yra dar labiau pavojingesni ir tai jau yra patvirtinta daugybės tyrimų ir eksperimentų.

SCHEER Minutes of the Working Group Meeting of 21 March 2018 Tik darbotvarkė. Nieko apie tai ką kalbėjo ir įrašo nėra. Ir taip su visais darbo grupių posėdžiais.

ICNIRP dar viena korumpuota, save pati pasiskelbusi, prieš nieką oficialiai neatsakinga, nevyriausybinė įstaiga. Be jau minėtų tyrimų dėl SCHEER veiklos, kuriuose centrinis korupcijos židinys yra ICNIRP dar verta paminėti dar vieną labai išsamų tyrimą – How ICNIRP, AGNIR, PHE and a 30 year old political decision created and then covered up a global public health scandal
Ji yra jau minėto žurnalistinio tyrimo pačiame centre. Jie kasmet, be konkurso gauna finansavimą iš EU Programme for Employment and Social Innovation (beje šis fondas neturi nieko bendro su rūpinimusi žmonių sveikata, jei tai nepaliečia pačių industrijos darbuotojų), bet šiemet pirmą kartą nuo 1998 teikėsi atnaujinti gaires, kurios irgi vadinamos Elektromagnetinių laukų poveikio apribojimo (ne didinimo) garės.
ICNIRP RF EMF GUIDELINES 2020
ICNIRPrfgdl2020.pdf (746.0 KB)
3-čias puslapis
Kiekiai, vienetai ir sąveikos mechanizmai

“Žvelgiant iš pavojaus sveikatai perspektyvos, mus paprastai domina, kiek EML galios absorbuoja biologiniai audiniai, nes tai daugiausia lemia kaitinimo poveikį aprašyta aukščiau.”

Juos labiausiai domina šiluminis poveikis ne dėl to, kad tik toks poveikis veikia žmonių sveikatą, o dėl to kad naudoja šiaudinio žmogaus loginį klaidingumą. Sukuria silpną šiaudinį žmogeliuką, apsimesdami, kad tai yra pagrindinė problemos dalis ir po to tą žmogeliuką patys atakuoja per 30 savo dokumento puslapių, įrodydami savo teisumą.

:worried:

31-mas puslapis, jie dar padidino vidurkio skaičiavimą iki 30 minučių, o apšvitą darbo aplinkoje žada kelti dar penkis kart iki 50 W/m2

41-mas puslapis

VĖŽYS
Yra daugybė literatūros apie ląstelių ir molekulinius procesus, kurie ypač svarbūs onkologiniams susirgimams. Tai apima ląstelių proliferacijos, diferenciacijos ir su apoptoze susijusius procesus, proto onkogeno ekspresijos, genotoksiškumo, padidėjusio oksidacinio streso ir DNR grandinės pertraukų tyrimus. Nors yra pranešimų apie radijo dažnio EML poveikį daugeliui šių baigčių, pagrįstų įrodymų apie svarbų poveikį sveikatai nėra(„Vijayalaxmi“ ir „Prihoda 2019“).

Taigi yra daug tyrimų įrodančių ląstelių proliferacijos, diferenciacijos ir su apoptoze susijusius procesus, proto-onkogeno ekspresijos, genotoksiškumo, padidėjusio oksidacinio streso ir DNR grandinės pažeidimų, bet kažkokiu stebuklingu būdu pagrįstų įrodymų nėra.
Kaip jie nusprendė, kad pagrįstų įrodymų nėra? Ogi paėmė suplakė į krūvą visus tyrimus. Ir nustatė, kad tie tyrimai, kurie buvo apmokėti telekomunikacines paslaugas teikiančios industrijos, padarė išvadas, kad radiacija nekenkia. O tie tyrimai, kurie atlikti šiaip kažkieno finansuojami nustatė, kad radiacija… Kaip manote ką daro?
Teisingai kenkia. Ir kokia to priežastis? Gal mokslininkų korupcija?
Ne, baikit juokus. Tam priežastis yra žymiai aukštesnė industrijos finansuojamų tyrimų kokybė…

41-mas puslapis

Taip pat paskelbti du naujausi tyrimai su gyvūnais, tiriantys kancerogeninį ilgalaikio EMF, susijusio su mobiliaisiais telefonais ir mobiliųjų telefonų bazinėmis stotimis, poveikį: vieną – JAV (NTP 2018 a ir b) ir antras iš Ramazzini instituto (Falcioni et al. 2018). Nors abiejuose tyrimuose buvo naudojamas didelis skaičius gyvūnų, geriausia laboratorinė praktika ir gyvūnai, veikiami visą gyvenimą, jie taip pat turi neatitikimų ir svarbių apribojimų, kurie turi įtakos jų rezultatų naudingumui nustatant poveikio gaires. Ypač svarbu, kad taikytų statistinių metodų nepakako atskirti nuo radijo dažnio ir atsitiktinumų skirtumų tarp gydymo sąlygų; duomenis sunku interpretuoti dėl didelių kūno šerdies temperatūros pokyčių, atsirandančių dėl labai aukšto poveikio lygio; ir šiuose dviejuose tyrimuose nebuvo pastebėtas nuoseklumas. Taigi, vertinant juos atskirai (pvz., ICNIRP 2019) arba atsižvelgiant į kitus gyvūnų ir žmonių kancerogeniškumo tyrimus (HCN 2014, 2016), jų išvados nepateikia įrodymų, kad radijo dažnio EMF yra kancerogeniški.

Kai tik buvo paskelbti šie du tyrimai ICNIRP ieškojo prie ko prisikabinti, kad juos ignoruoti.
Šiame tinklapyje US Scientist Criticizes ICNIRP’s Refusal To Reassess yra surinktas mokslininkų ir pačių tyrimų autorių dar 2018m atsakymai į visas nepagrįstas ICNIRP pastabas. Akademinė bendruomenė ištyrė visą kritiką ir atsakymus į ją bei patvirtino, kad abu tie tyrimai, jų metodai bei išvados yra patikrinti ir patvirtinti. Bet nnepaisant to, vistiek buvo paskelbtos tokios gairės.
Jei trumpai tai pirmas tyrimas švitinant 2G arba 3G spinduliuote peles, o antra 2G žiurkes. NTP gyvūnai nebuvo veikiami visą gyvenimą, Išgyvenę gyvūnai buvo nužudyti maždaug 110 savaičių amžiaus. Gyvūnai pernešdavo radiaciją be jokio temperatūros pakilimo.

Dr. Ronald L. Melnick rašė “ICNIRP kritika dėl NTP tyrimų (NTP 2018a) ir „Ramazzini“ tyrimo (Falcioni ir kt., 2018) nuoseklumo yra nesąžininga. Nepaprastas yra faktas, kad abu tyrimai, atlikti nepriklausomose laboratorijose Italijoje ir JAV, padidino širdies schwannomų ir Schwann ląstelių hiperplazijų dažnį Sprague-Dawley žiurkėms esant skirtingai apšvitos aplinkai ir skirtingiems RF intensyvumo lygiams. Neturint žinių ar analizuojant tikrąjį dozės ir atsako santykį tarp RFR ekspozicijos ir schwannomų bei Schwann ląstelių hiperplazijų indukcijos, nepagrįsta tikėtis tiesinės dozės ir reakcijos, derinant šių dviejų atskirų tyrimų duomenis.”

Antras Ramazzini instituto 2G radiacija švitinant žiurkes (Falcioni et al. 2018).
Taip antrame iš tiesų eksperimentas vyko iki gyvenimo pabaigos. Ir ką tai keičia? Kontrolinė grupė tai irgi buvo laikoma iki gyvenimo pabaigos.
Olandų 2014 ir 2016 statistiniai vertinimai čia išvis ne prie ko nes buvo paskelbti anksčiau.

Jeigu bent dvejoms gyvūnų rūšims panaši tarša sukelia panašias vėžio formas, ta tarša laikoma kancerogeniška ir žmonėms. Abu tie tyrimai, jų metodai bei išvados yra patikrinti ir patvirtinti akademinės mokslininkų bendruomenės. Ir tik korumpuotos ICNIRP, organizacijos kaip WHO, SCHEER, IARC, Lietuvos NVSPL bei SAM dar drįsta nuo tų įrodymų išsisukinėti. Mokslo sferoje jeigu tyrimas yra paskelbtas mokslinėje literatūroje, visi norintys mokslininkai (tame tarpe WHO, ICNIRP, SCHEER, IARC) jį iškritikavo, į kritiką buvo tinkamai atsakyta, po to akademinė bendruomenė tyrimo rezultatus patvirtino, tai yra laikoma moksliniu faktu tol kol nebus paneigta. Tai ką daro WHO, ICNIRP, SCHEER, IARC… būtų nusikaltimas, jei būtų mokslinių nusikaltimų kodeksas. Tai būtų taip pat kaip, jeigu Seimas, sudaręs specialią kompetetingų asmenų darbo grupę, išnagrinėjęs skiepų žalos ir naudos mokslinius faktus priimtų įstatymą, kad nevalia žmones per prievartą skiepyti, o kokia nors nevyriausybinė vakserių organizacija (sudaryta iš vieno mediko, vieno veterinoriaus, trijų vaistų gamintojų bei 5-kių vakcinų gamintojų atstovų) pareikštų, kad Seimas nieko neraukia medicinoje, reikia visus per prievartą skiepyti nuo Koronės ir ne tik žmone, bet ir augintinius bei galvijus. Išleistų “Koronės poveikio mažinimo” gaires. O po to SAM adaptuotų įstatymus pagal jas medicinos įstaigos, kartu su policija pradėtų vykdyti…

Aplinkos radijo dažnio EML, pavyzdžiui, radijo ir televizijos siųstuvų, poveikio tyrimai neparodė padidėjusios vėžio rizikos vaikams ar suaugusiems. Vėžio, susijusio su profesinio radijo dažnio EML ekspozicija, tyrimams buvo padaryta didelių metodinių trūkumų ir jie nepateikia pakankamai informacijos radijo dažnio EMF kancerogeniškumui įvertinti. Apibendrinant, epidemiologiniai tyrimai nepateikia radiacinio dažnio EML poveikio kancerogeninio poveikio, kurį patiria plačioji populiacija.
Apibendrinant negalima teigti, kad radijo dažnio EMF poveikis vėžiui sukelti ar išsivystyti yra pagrįstas.

Jeigu jie nežino kaip pritaikyti gyvūnų tyrimų rezultatus žmonėms, reiškia nežino koks yra saugus limitas. Jei jie nežino kaip daryti tai tikrai saugiai, tai privalo nedaryti iš vis, to kol nebus įrodyta kad saugu. Pasiteisinimas, kad nėra įrodyta galima technologijų žala tikrai nėra pakankamas pagrindas diegti neišbandytas technologijas. Diegiant 2G ir 3G ryšį irgi bovo teigiama tas pat. Net buvo atlikti tyrimai neparodę žalos. Kol mokslininkai nesurinko tikslios informacijos apie naudojamų signalų ir apšvitos pobūdį. Ir atlikti detalesni tyrimai neabejotinai įrodė sukeliamą žalą. Praėjo daugybė metų. Per tą laiką tūkstančiai ar net milijonai žmonių nukentėjo. Ar dabar vėl turime kartoti tas pat klaidas? Kiek dar žmonių turi susirgti ir numirti, kad būtų paisoma tai ką mokslininkai pirmą kartą paskelbė dar 1977-ais metais?
Kai tiksliai saugios apšvitos ribos yra būtina laikytis mažiausias įmanomas ribas. Visur kur įmanoma turi būti naudojami kabeliai. Vietoje to, kad būtų vystomos neišbandytos bevielės turi būti vystomos tikrai saugios technologijos. Pvz McDonald’s gali leisti naudoti ne WiFi, o staliukuose įrengti USB jungtis su krovimo ir interneto galimybe.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vedėjas Marius Urbonas visur aiškina, kad prof. Jonas Grigas neva laikosi pasenusių, sovietinių, per griežtų normų. Šiuolaikiniai mokslininkai pakartojo sovietinį tyrimą su žiurkėmis, naudotą nustatyti mikrobangų spiduliuotės normas ir patvirtino rezultatus. Prie 5 W/m² t.y. per pusią mažiau nei naujai priimtos nuodijimo “normos”, nustatytas neigiamas poveikis nėštumui, bei imuninei sistemai.
PubMed – Grigoriev 2010
emf-portal Grigoriev 2010
ICNIRP ilgametis vadas, Olandų biologas Eric van Rongen neatmeta, jog mobilioji spinduliuotė turi poveikį ir siauresnėse nei rekomenduojamos jos saugumo gairių ribos. Jis sako: „Bet mes nesame įtikinti, jog šie padariniai yra žalingi sveikatai“.”
Kai sprendžiami milijonų žmonių sveikatos reikalai nepakanka, kad “mes nesame įtikinti, jog šie padariniai yra žalingi sveikatai”. Jie ir akademinė bendruomenė turi būti įsitikinę, kad tikrai nėra žalingi sveikatai, prieš diegiant naujoves ir netgi didinant žmonių nuodijimo ribas

:smirk:

ICNIRP dažnai teigia, kad interpretuoti eksperimentų su gyvūnais rezultatus sudėtinga pritaikyti žmonių sveikatai. Jeigu jie vertintų naujagimius ir kūdikius taip pat žmonėmis, tai nebūtų sudėtinga, nes kai kurie laboratoriniai gyvūnai yra už juos nelabai mažesni. O jeigu labai jau norisi eksperimentų su žmonėmis, tai galima prisiminti, kad 2012-tais JAV CŽV išslaptino sovietinius eksperimentų su gyvūnais ir žmonėmis dokumentus – CIA – EFFECTS OF NON-IONIZING ELECTROMAGNETIC RADIATION
Ar būtina su mumis kartoti jau atliktus eksperimentus? Tai kas buvo mokslinis faktas Tarybų Sąjungoje lieka moksliniu faktu nepriklausomai nuo daugumos politinių pažiūrų ir oligarchų poreikių.

Telekomo industrijos ataskaitoje ITU-Report-EMF-Limits-on-5G.pdf Lietuva net neminima tarp problematinių 4G ar 5G vystymui šalių. Neaišku kiek padidėtų lenkų operatorių galimybė nuodyti žmones, nes jų prognozės net netelpa į lentelę, bet, jeigu priklausomybė būtų tiesinė, tai padidinti 10 kartų iki prieš tai buvusių Lietuvos ribų 1 W/m2, žymiai daugiau nei reikia ir lygiai taip pat netilptų į lentelę. Net nereiktų 100 kartų didinti.

Telekomo industrijos ataskaitoje ITU-Report-EMF-Limits-on-5G.pdf Lietuva net neminima tarp problematinių 4G ar 5G vystymui šalių. Neaišku kiek padidėtų lenkų operatorių galimybė nuodyti žmones, nes jų prognozės net netelpa į lentelę, bet, jeigu priklausomybė būtų tiesinė, tai padidinti 10 kartų iki prieš tai buvusių Lietuvos ribų 1 W/m2, žymiai daugiau nei reikia ir lygiai taip pat netilptų į lentelę. Net nereiktų 100 kartų didinti.
Naujų “normų” reikėjo tam, kad antenas galėtų prie pat žmonių galvų mietuose statyti ir dar be jokių leidimų statybai sutikimų ir t.t.
Kokius tokius milžiniškus duomenų kiekius greitukės ruošiasi perdavinėti 2025 kad 5G tinklas net nepaveš? O autonominiai pristatymo dronai jeigu patikimai negali skraidyti ar važinėti be 5G tai gal jų tokių ir nereikia?
Aš suprantu, kad greitukei gali prireikti ryšio kur nors kaime, bet kaime net su Lenkijos apribojimais nenusimato problemos net iki 2030.
Visas numatomas dažnių juostų trūkumas bus miestuose ir didmiesčiuose. Bet kokia Lietuvos didmiesčių problema yra taip spendžiama? Ar ne Lietuva yra viena iš ES lyderių pagal išvedžiotus optinio interneto kabelius?
Ar ne Lietuva yra viena iš ES lyderių pagal išvedžiotus optinio interneto kabelius?
Ar ne Vilniuje bene į kiekvieną daugiabutį yra atvesti 4-ų tiekėjų optiniai kabeliai?

Europos Komisijos korupcijos pavyzdys. Vytenio Anriukaičio atstovas Dr. Arūnas Vinčiūnas linksniuojamas 4-ris kartus – [Comment] Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation

Darbo grupėje, kuri parengė 5G plėtros planą dalyvavęs Lietuvos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vedėjas Marius Urbonas.
Lietuvoje ketinama padidinti elektromagnetinės taršos normas: ką tai reiškia?

…jei kalba eina apie „paprastą“ (akustinį) triukšmą, tuomet galima skaičiuoti dalies visuomenės klausos pažeidimus ir lyginti su kitos valstybės visuomenės dalies klausos pažeidimų skaičiumi. Nejonizuojančios elektromagnetinės spinduliuotės poveikių epidemiologinių palyginimų nėra, nes nėra neigiamų poveikių sveikatai, kurie būtų vienareikšmiškai siejami su tokia spinduliuote.

Užburto rato loginis klaidinimas. Ryšių industrija užstatė netestuota technologija visų valstybių miestus ir dabar teisinasi, kad tyrimų neįmanoma atlikti, nes nėra neužterštų miestų. Tai dėl to niekada ir nebebus galima atlikti tyrimų? Tai kaip tik labai gerai paaiškina, kodėl taip stipriai yra spaudžiamos tos valstybės, kurios priešinasi. Nes daliai valstybių atsisakius įvedinėti 5G technologiją kaip tik ir atsiras kontrolinė žmonių grupė. Beje jis dar ir atvirai meluoja jau prieš du metus buvo paskelbtas 30 milijonų JAV dolerių kainavęs, dešimt metų trukęs eksperimentas švytinant 3G spinduliuote peles (NTP 2018) ir Ramazzini instituto 2G radiacija švitinant žiurkes (Falcioni et al. 2018). Jeigu bent dvejoms gyvūnų rūšims panaši tarša sukelia panašias vėžio formas ta tarša laikoma kancerogeniška ir žmonėms. Abu tie tyrimai, jų metodai bei išvados yra patikrinti ir patvirtinti akademinės mokslininkų bendruomenės. Ir tik tokios korumpuotos organizacijos kaip WHO, ICNIRP, SCHEER, IARC, Lietuvos NVSPL bei SAM bei dar drįsta nuo tų įrodymų išsisukinėti.

Šis dokumentas bus nuolat atnaujinamas, o senos versijos archyvuojamos.